Zoeken
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen gedaan door House of Bracing gevestigd te Eindhoven.
1.2. Een andere vorm van de algemene voorwaarden door de koper wordt door House of Bracing uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Afspraken in strijd of in aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door House of Bracing schriftelijk zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de desbetreffende transactie.
1.4. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Offerte

2.1. Een offerte of prijsopgave van House of Bracing zijn steeds vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de u.
2.2. Een overeenkomst tussen u en House of Bracing komt slechts tot stand indien en voor zover House of Bracing een opdracht van u schriftelijk aanvaardt of door House of Bracing uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij u met andere middelen bewijst dat House of Bracing de opdracht van u onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. House of Bracing heeft het recht bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

3. Prijzen

3.1. House of Bracing garandeert dat de prijzen op de internetsite niet zijn verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
3.2. Voor de gevolgen van drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
3.3. De prijzen op de site zijn in de meeste gevallen geldende adviesprijzen en inclusief 6% BTW. Over de adviesprijs komt in vele gevallen een korting. Deze korting wordt aan u kenbaar gemaakt op de door u aangevraagde offerte c.q. de door ons verstuurde orderbevestiging.
3.4. In het geval dat u het niet eens bent met de door ons aangeboden prijs op de orderbevestiging kunt u de order te allen tijde per email aan ons annuleren.
3.5. Indien toeleveranciers van House of Bracing hun prijzen verhogen, is House of Bracing gerechtigd de door hem met u overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

4. Leveringscondities

4.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt House of Bracing de wijze van verzending. Het risico van de goederen gaat over op de u op het moment dat de goederen op het door de u opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Indien de u om een bepaalde wijze van verzending heeft verzocht, is het risico van de goederen vanaf het moment dat de goederen voor vervoer zijn ingeladen voor rekening van de u.
4.2. House of Bracing behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
4.3. House of Bracing verzend alle goederen gratis. Die worden besteld via de webwinkel. met uitzondering van zakelijke klanten, en klanten die met speciale kortingsafspraken kunnen kopen, voor hen geld een minimaal orderbedrag.
4.4. Uw bestelling wordt normaal gesproken binnen (1 tot 3 werkdagen) bezorgd, mits op voorraad, indien niet op voorraad moet u (3 tot 5 werkdagen) in acht nemen, de bezorging geschiedt door GLS.
4.5. Hoewel we ons uiterste best doen om de genoemde levertijden te respecteren kan House of Bracing niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de aflevering.

5. Betalingen

5.1. Betalingen kunnen op diverse manieren worden gedaan. Doormiddel van Ideaal, Creditkaart of Factuur. Voor verder uitleg hierover zie het tabblad Betalingen.
5.2. Indien u met factuur mag betalen, (vaste klanten) dan geld er een betalingstermijn van 7 dagen. Of er moet anders met u zijn overeengekomen. Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn is voldaan ontavngt u een herinnering die binnen 7 dagen na herinneringsdatum betaald moet zijn. Blijft u dan in gebreke dan bent u over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 2 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt, ingaande vanaf de eerste factuurdatum.
5.3. Als de betaling niet is ontvangen na de herinnering is House of Bracing bij deze gerechtigd het door de u verschuldigde bedrag te verhogen met rechtelijke met alle extra kosten die worden gemaakt bij het doorzetten naar ons incasso partner.
5.4. Indien u 2 keer een betalingstermijn overschrijdt, kunt u de volgende bestelling alleen betalen via Ideaal of creditkaart. Indien door House of Bracing om welke reden dan ook aan u uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

6. Eigendomsbehoud

6.1. House of Bracing behoudt het recht van eigendom voor alle aan u geleverde of te leveren goederen tot de betalingen van alle goederen is geschied.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot producten in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door House of Bracing beschikbare productgegevens kunnen geen rechten aan worden verleend.
7.2. House of Bracing is niet aansprakelijk voor verkeerd bestelde produkten via het klachtennavigatiesysteem, waaruit eventuele verdere klachten ontstaan.

8. Garantie

8.1. De niet goed geld terug garantie bij House of Bracing staat er voor in dat geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
8.2. House of Bracing betaalt, na ontvangst van hetgeen verzonden, het volledige aankoopbedrag (binnen 7 dagen) retour als blijkt dat de producten anders zijn dan de bestelde producten of draagt zorg voor een herstelzending.
8.3. Met betrekking tot producten van derden is House of Bracing tot geen verdere garantiegehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
8.4. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht, slechte behandeling of andere zaken die buiten de invloedssfeer van House of Bracing liggen komt de garantie te vervallen.
8.5. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of laat verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor
deze zijn bestemd. Dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Een gedragen/gebruikte brace kan om hygiënische redenen niet geruild worden. Voor het pasmoment geldt dit niet.

9. Retour

9.1. Als het door u bestelde product niet voldoet, kunt u het product binnen een periode van 14 dagen retour zenden. Zonder dat u hiervoor een rede hoeft te vermelden. Er zullen u hiervoor geen extra kosten voor worden berekent. Wij verzoeken U wel de retour zending voldoende te frankeren.
9.2. Indien de ontvangen producten niet aan de maatvoering voldoen, vragen we u telefonisch of per e-mail met ons contact op te nemen, hierna kunt u de producten voldoende gefrankeerd aan ons terugsturen. (voor pakketten geldt zoals beschreven in 4.3). Indien de retourzending een verkeerde maatvoering betreft, ontvangt u van ons het product in de juiste maat franco retour
9.3. Het retour zenden van goederen waar de garantievoorwaarden op gelden, vragen we u telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen, hierna kunt het product voldoende gefrankeerd aan ons terugsturen. (voor pakketten geldt zoals beschreven in 4.3).
9.4. Indien de ontvangen producten niet voldoen aan uw verwachting, vragen we u telefonisch of per e-mail met ons contact op te nemen, kunt u de producten voldoende gefrankeerd aan ons terugsturen. (voor pakketten geldt zoals beschreven in 4.3). Na het terug ontvangen van de retourzending, ontvangt u binnen 30 werkdagen uw factuurbedrag.
9.5. Als u producten ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u House of Bracing hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
9.6. Eventuele onjuistheden van door House of Bracing aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan House of Bracing worden gemeld.